WAAROM D 21 KIEZEN ?

1. Praktijkgericht Zelfverdedigingsonderwijs

De inhoud van de D21-opleiding is gebaseerd op de praktijk ( straatgeweld ) en biedt daarom een realistische vorm van zelfverdediging, die aan alle eisen voldoet waaraan moderne zelfverdediging moet voldoen, dat wil zeggen zelfverdediging tegen ongewapende en gewapende aanvallen.

In de D21-opleiding gaat het niet alleen om het leren beheersen van bepaalde technieken, maar ook om het aanscherpen van je situatiebewustzijn en van je vechtmentaliteit middels het doorlopen van praktijk-gerelateerde oefenscenario’s.

Het is moeilijk om van te voren te zeggen hoe iemand in een bepaalde gevaarlijke situatie zal reageren; enerzijds verschillen mensen nu eenmaal van elkaar, maar anderzijds hebben ze ook zaken gemeenschappelijk. Veel D21-technieken zijn gebaseerd op algemene reflexen en instincten die alle mensen hebben. Sommige mensen moeten die weer even bij zichzelf ontdekken en de D21-opleiding helpt hen daarbij.

2. Er wordt alleen dat getraind wat in een echt gevecht ook echt werkt

Als je wil investeren in je veiligheid en op zoek bent naar een opleiding, dan zul je merken dat er heel veel scholen zijn die cursussen of opleidingen aanbieden, maar waar komt het nu op aan bij het maken van een keuze? Om daar een beetje zicht op te krijgen moet je het volgende beseffen.

Zelfverdedingsscholen bieden zelfverdedigingstechnieken aan. Soms werken technieken in een bepaalde situatie en soms zijn het ook nog hele coole moves die worden onderwezen, maar zo gauw de situatie ook maar een beetje verandert werkt die techniek opeens niet meer zo goed en wat nog veel erger is soms werkt die “coole techniek” helemaal niet meer, wat dan voor degene die zich daar op heeft verlaten heel slecht kan aflopen.

D 21 is een zelfverdedigingsopleiding die is opgezet door Frans Stroeven. Frans is al sinds zijn kindertijd bezig met martial arts en heeft diverse vechtsporten en zelfverdedigingssystemen bestudeerd; hij is al ruim 35 jaar professioneel werkzaam op het gebied van zelfverdediging. Hij wordt in binnen- en buitenland door collega’s gewaardeerd om zijn vakkennis en is lid van de Internationale CBME Hall of Fame. Op basis van zijn enorme ervaring en brede visie heeft hij het vermogen om te beoordelen of bepaalde zelfverdedigingstechnieken wel of niet werken in een echt gevecht. Wat hij absoluut wil voorkomen is dat jij je gaat verlaten op technieken die jou alleen maar een schijnveiligheid bieden.

Er bestaan duizenden zelfverdedigingstechnieken en het is ondoenlijk om die allemaal te leren beheersen en daar komt dan nog bij dat het niet allemaal goud is wat blinkt; sommige zaken in de zelfverdedigingsmarkt grenzen aan oplichting, daar waar mensen van alles wordt voorgespiegeld om maar geld te kunnen verdienen.

De D21-opleiding is het resultaat van selecteren en evalueren van duizenden technieken en de gemaakte keuzes berusten op de expertise van Frans Stroeven.

Als je D 21 kiest krijg je tegen faire prijzen een prima opleiding.

3. Vechten tegen meerdere tegenstanders

Helaas is het zo dat op straat slachtoffers soms worden aangevallen door meerdere personen en dit is ook meteen het verschil met een vechtsportwedstrijd tussen 2 vechters die zich op elkaar kunnen focussen. In de D21-opleiding leer je ook hoe je je tegen meerdere tegenstanders kunt verdedigen.

4. Algemene fitness

In de opleiding wordt gewerkt aan je fitheid. Fitheid zal je kansen in een echt gevecht op straat vergroten.

5. Een goede sfeer in de les

Tijdens de lessen werkt iedereen aan het verbeteren van zijn/haar zelfverdedigingsvaardigheden. De ene cursist is ten opzichte van de andere cursist geen tegenstander maar trainingspartner. Samen scheppen de cursisten een lesklimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen.