OPLEIDING & GRADUATIE

Bruce Lee heeft ooit gezegd dat banden er alleen maar toe dienen om je broek op te houden. Inderdaad is het zo dat de waarde van banden niet moet worden overschat. Het gebeurt wel eens dat een drager van een zwarte band in een of andere martial art op straat toch een pak slaag krijgt en het gebeurt ook wel eens in wedstrijden of training dat bijvoorbeeld een oranje band erin slaagt om van een zwarte band te winnen. In een echt gevecht op straat speelt ook je vechtmentaliteit een belangrijke rol en deze zal in de D21-opleiding worden aangescherpt.

Banden hebben wel een positieve waarde in het onderwijs; ze geven een bepaald niveau binnen het lesprogramma aan en motiveren leerlingen om een bepaald niveau te halen of om door te zetten om een verder gelegen doel te bereiken.

Binnen de D21-graduatie neemt elke band een unieke plaats in die gebaseerd is op het voor die band specifieke lesprogramma. Maar de witte, de rode en de zwarte band hebben een hele speciale positie, die op deze pagina zal worden toegelicht.

In de D21-Opleidingsmeter kun je lezen hoeveel tijd ongeveer met de opleiding is gemoeid.

EXAMEN – DIPLOMA – PATCH

Bij D21-examens worden grofweg 2 zaken getoetst: de technische stof voor een bepaald niveau + de fysieke fitheid om op een bepaald niveau te presteren; dit staat ook op het diploma. Naarmate het niveau stijgt worden de eisen voor fysieke fitheid zwaarder.

Alle D21-examens worden afgenomen door Frans Stroeven.

Als men voor een examen slaagt krijgt men een diploma waarop het niveau en de daarbij behorende bandkleur staan vermeld. Omdat een band bij het D21-tenu niet erg praktisch is, krijgt men een patch die op de broek moet worden gedragen.

Op de voorzijde van de patch is de bandkleur afgebeeld.

Op de achterzijde van de patch zit klittenband zodat men de patch makkelijk kan verwijderen en na het behalen van een volgend examen een andere patch met een andere bandkleur kan aanbrengen.

VAN WITTE NAAR GELE BAND

De witte band is in zoverre speciaal omdat je er geen examen voor hoeft te doen, maar dat maakt hem niet minder belangrijk; je krijgt hem bij de start van je opleiding. Het feit dat je bent gestart betekent dat je de belangrijke beslissing hebt genomen om in jouw verdedigingscapaciteiten te gaan investeren en dat je vertrouwen hebt in de opleiding zoals Frans Stroeven die heeft samengesteld. Je gaat beginnen aan een reis met tussenstations ( examens voor banden ) en het uiteindelijke doel van die reis is hopelijk de zwarte band. Startend met de witte band ga je eerst op weg naar de gele band. Er is een gezegde dat als volgt luidt: “De eerste stap op weg naar succes is het gevoel dat je kunt slagen”. Het zou fijn zijn als je jouw eerste examen ( gele band ) niet alleen haalt omdat je aan de technische eisen en fitheidseisen voor het examen voldoet, maar dat je bij dat examen ook al het gevoel hebt dat je kunt slagen, niet alleen voor die gele band, maar ook voor wat daarna komt.

DE RODE BAND

Op weg naar de rode band worden een aantal examens afgelegd en soms is het zo dat technieken voor een bepaalde bandkleur voortbouwen op technieken die zijn geleerd voor een voorafgaande bandkleur, maar dat is niet altijd het geval. Het is dus mogelijk dat stukjes kennis en vaardigheden die men voor vorige niveaus heeft geleerd als het ware “verloren gaan” en na verloop van tijd niet meer worden beheerst. Men doet immers examen over de stof die bij een bepaalde bandkleur hoort. Dat op een bepaald niveau, niet alles uit een voortraject meer wordt beheerst is normaal in het onderwijs, maar ooit komt er een moment dat toch weer wordt teruggegaan naar de basis en die stof uit het voortraject weer wordt getoetst. Dit is het geval bij de rode band. In tegenstelling tot het beginniveau en middenniveau is er maar 1 gevorderd niveau met 1 bandkleur. Bij het examen voor de rode band wordt naast de stof voor de rode band ook al stof uit de gehele vooropleiding getoetst !

Daarmee staat die rode band op een hele speciale plaats in de D21-graduatie. Hij heeft een signaal-functie op weg naar de zwarte band; je hebt na het behalen van de rode band nog een jaar met ongeveer 100 lesuren om onderdelen uit de vooropleiding die zijn weggezakt opnieuw te trainen, want bij het zwarte-band-examen moet de stof voor de zwarte band + de stof van de hele vooropleiding worden beheerst!

DE ZWARTE BAND

EEN BAND MET UITSTRALING

In Martial Arts heeft de zwarte band een bijzondere uitstraling. De drager heeft getoond dat hij/zij zich gedurende een aantal jaren heeft gefocust op het bereiken van een masterniveau.

In de D21-graduatie neemt de zwarte band een bijzondere plaats in. Er zijn 5 masterniveaus en alle emblemen voor de zwarte banden zijn voorzien van een dunne rode cirkel.

EEN SYMBOLISCH DESIGN

De dunne rode cirkel op de zwarte band is een overblijfsel van de brede rode cirkel van de rode band die de afsluiting vormt van de gehele vooropleiding tot aan het masterniveau.

De dunne rode cirkel herinnert een D21-zwarte-band-drager er continu aan dat hij/zij geacht wordt de vooropleiding volledig te beheersen en dat als stukjes kennis en vaardigheden eventueel verloren zijn gegaan, dat hij/zij dan moet beseffen dat het dragen van de D21-zwarte-band de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om indien nodig zelfstandig terug te gaan naar de basis en onderdelen opnieuw te trainen, zodat de gehele vooropleiding wordt beheerst.

Wil je de D21 Black Belt 1 halen ?

De D21 Black Belt 1 kun je in 4 jaar halen, maar je krijgt hem niet cadeau. Hij is voor de meeste leerlingen met een goede fysieke fitheid een haalbare uitdaging met een goede kans om voor het examen te slagen. Gedurende de opleiding wordt ook aan je fysieke fitheid gewerkt, zodat je langzaam maar zeker ook op dit punt beter wordt. Frans Stroeven wenst je veel succes !